Tìm kiếm sản phẩm

BẢNG HỌC PHÍ CHI TIẾT

 

MÔN HỌC

SĨ SỐ HS/1 BUỔI HỌC

HỌC PHÍ THEO KHÓA HỌC (cho 01 học viên)

LỊCH HỌC

Lớp 1 thầy/ 1 trò

1 thầy/ 1 trò/ 60p

Lớp học với GV tốt nghiệp ĐH

2.400.000đ

(200.000đ/buổi x khóa 12 buổi)

Lớp học với GV Thạc sỹ, Tiến sỹ

3.000.000đ

(250.000đ/buổi x khoá 12 buổi)

Tùy chọn

 từ 8h-20h các ngày trong tuần T2 – CN

- PIANO

- ORGAN

- GUITAR

- THANH NHẠC

 

Lớp nhóm

2-3hs/60p

1.800.000đ

(150.000đ/buổi x khóa 12 buổi)

- PIANO

- ORGAN

- GUITAR

4-5hs/60p

1.440.000đ

(120.000đ/buổi x khóa 12 buổi)

- THANH NHẠC

- VIOLON, CELLO

Lớp 1 thầy/ 1 trò

3.000.000đ

(250.000đ/buổi x khóa 12 buổi)

- NHẠC CỤ DÂN TỘC (Tranh, Bầu, Sáo, Tỳ bà...)

- GUITAR ĐIỆN

- ACCORDION

Lớp nhóm

(tối đa 3 hs)

2.400.000đ

(200.000đ/buổi x khóa 12 buổi)

- SÁNG TÁC, LÝ LUẬN

- LUYỆN THI VÀO CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT

- KÝ XƯỚNG ÂM , NHẠC LÝ

6-12 hs/ lớp

1.200.000đ

(100.000đ/buổi x khóa 12 buổi)

Tuần 1 buổi

- CẢM THỤ ÂM NHẠC

- ĐỒ RÊ MÍ

8-12 hs/lớp/2 giáo viên

1.200.000đ

(100.000đ/buổi x khóa 12 buổi)

Tuần 2 buổi

- DANCE SPORT/ MÚA

(Cho trẻ 4 tuổi trở lên)

6-12hs/ lớp 1 GV

1.200.000đ

(100.000đ/buổi x khóa 12 buổi)

Tuần 1-2 buổi

- VẼ (Cho trẻ 4 tuổi trở lên)

6-12hs/ lớp 1 GV

960.000đ

(80.000đ/buổi x khóa 12 buổi)

Tuần 1-2 buổi

 

 

Liên hệ: 

Trung tâm âm nhạc Mozart 

Địa chỉ: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN 

Hotline: 0987 555 312 - 0987 589 689

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.