BẢNG BÁO GIÁ ĐÀN PIANO MỚI NHẤT 2016

 

PIANO MOZART TRÂN TRỌNG GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG DANH SÁCH ĐÀN PIANO MỚI VỀ THÁNG 11/2015

 

DANH SÁCH PIANO ĐIỆN 

 

NO.

MAKET

MODEL

NO.

MAKET

MODEL

1

KAWAI 

PN 80

36

ROLAND 

HP107DMH

2

ROLAND

HP 203

37

ROLAND

HP 1300E

3

YAMAHA 

CVP105

38

ROLAND

HP203MH

4

YAMAHA 

CLP240

39

ROLAND 

HP207MH

5

YAMAHA 

CLP430

40

ROLAND 

HP 2880

6

YAMAHA 

DGP 1

41

ROLAND 

HP 3DMH

7

COLUMBIA

EP 730T

42

ROLAND 

HP I5AD

8

YAMAHA 

CLP380

43

ROLAND 

KR – 570

9

KORG 

LP 350

44

TECHNICS 

SXPC11

10

YAMAHA

YDP 123

45

TECHNICS 

SXPX6

11

TECHNICS 

PX 206

46

YAMAHA 

CLP 133

12

KAWAI 

PW 900

47

YAMAHA 

CLP 230C

13

CASIO 

AP 420

48

YAMAHA

CLP 340M

14

YAMAHA 

YDP223C

49

YAMAHA 

CLP 370

15

CLP 

CLP170M

50

YAMAHA

YDP S31C

16

KORG 

SP 250

51

YAMAHA

CLP 970

17

CASIO 

PS 20

52

YAMAHA 

CLP 560

18

KAWAI

L1

53

YAMAHA 

CLP 911

19

YAMAHA 

DGX-1

54

YAMAHA 

CLP 920

20

ROLAND 

HP – I7

55

YAMAHA

CVP 10

21

ROLAND 

HP – I6

56

YAMAHA 

CVP 205

22

ROLAND 

KR -577

57

YAMAHA 

CVP 30

23

YAMAHA

CLP120

58

YAMAHA 

CVP55

24

YAMAHA 

CLP230C

59

YAMAHA 

CVP 96

25

YAMAHA 

CLP 550

60

YAMAHA 

DGP 1

26

YAMAHA 

CLP 920

61

YAMAHA

DUP 5

27

YAMAHA 

CVP 59

62

YAMAHA 

P120

28

YAMAHA 

DGP 1

63

YAMAHA 

P 120S

29

YAMAHA

P 301

64

YAMAHA 

YDP S31C

30

YAMAHA 

YDP140

65

YAMAHA 

CLP 970

31

YAMAHA 

CLP550

66

YAMAHA 

MLP- 71

32

KAWAI 

CN 28C

67

YAMAHA 

CLP 560

33

KAWAI 

ES6B

68

KAWAI 

PW 500

34

KAWAI 

PW 250

69

KORG 

C800

35

KAWAI 

PW500

70

ROLAND 

HP 330

 

DANH SÁCH ĐÀN PIANO CƠ MỚI VỀ 

 

 Brand Name   Model   Serial  No.   Color   Size   Pedal   BDY   KEY   PIN   ACT   SDB  Price Tình trạng
YAMAHA G2  2,213,387 IVY 169 2  A   A   A   A   A   155,000,000 Còn hàng
YAMAHA G2  2,502,387 BLK 169 2  A   A   A   A   A  135,000,000 Đã bán
YAMAHA G3E  1,202,839 BLK 188 3  A   A   A   A   A  250,000,000 Đang về
YAMAHA G5E  4,402,839 BLK 188 3  A   A   A   A   A  250,000,000 Đang về
KAWAI KG3C  1,782,055 IVY 187 3  A   A   A   A   A  350,000,000 Đang về
YAMAHA U1D  340,819 MG(P) 121 2  A   A   A   A   A  25,000,000 Đang về
 YAMAHA   U1E   520,242  WN(P)  121 3  A   A   A   B+   A  28,000,000 Còn hàng
YAMAHA U1E  558,852 BLK 121 3  A   A   A   A   A  33,000,000 Còn hàng
 YAMAHA   U1H   1,558,852  BLK  121 3  A   A   A   B+   A  37,000,000 Đã bán
YAMAHA U1H  1,947,258 BLK 121 3  A   A   A   A   A  40,000,000 Đang về
YAMAHA U1H  1,949,411 BLK 121 3  A   A   A   A   A  40,000,000 Còn hàng
YAMAHA U1H  2,172,505 BLK 121 3  A   A   A   A   A  44,000,000 Đang về
YAMAHA U1H  2,603,387 BLK 121 3  A   A   A   B+   A  44,000,000 Đã bán
 YAMAHA   U1H   2,370,482  BLK  121 3  B+   A   A   B+   A  42,000,000 Còn hàng
 YAMAHA   U2C   701,843  BLK  127 3  B   A   A   A   A  36,000,000 Còn hàng
YAMAHA U2H  2,236,774 BLK 127 3  A   A   A   A   A  40,000,000 Còn hàng
 YAMAHA   U3H   1,629,824  BLK  131 3  A   A   A   A   A  47,000,000 Đã bán
YAMAHA U3H  1,476,776 BLK 131 3  A   A   A   A   A  46,000,000 Còn hàng
YAMAHA U3H  1,965,077 BLK 131 3  A   A   A   B+   A  48,000,000 Còn hàng
YAMAHA U3H  2,075,235 BLK 131 3  A   A   A   A   A  50,000,000 Đã bán
YAMAHA U3H  2,194,554 BLK 131 3  A   A   A   A   A  52,000,000 Còn hàng
YAMAHA U3H  2,480,793 BLK 131 3  A   A   A   B+   A  54,000,000 Đã bán
YAMAHA U3H  4,467,778 BLK 131 3  A   A   A   A   A  56,000,000 Đã bán
YAMAHA U3H  4,423,225 BLK 131 3  A   A   A   B+   A  56,000,000 Đang về
YAMAHA MC10BL  4,697,872 BLK 121 3  A   B+   A    A    A  58,000,000 Đang về
YAMAHA MC301  4,281,887 BLK 121 3  B   A   A    A    A  56,000,000 Đã bán
YAMAHA MX100MR  4,778,690 BLK 126 3  A   A   A    A    A  62,000,000 Đã bán
YAMAHA MX100MR  4,879,336 BLK 126 3  A   A   A    A    A  65,000,000 Đã bán
YAMAHA MX100MR  4,925,635 BLK 126 3  A   A   A    A    A  65,000,000 Còn hàng
YAMAHA SX100RBL  4,938,181 BLK 121 3  A   B+   A    A    A  48,000,000 Đã bán
YAMAHA U10BL  4,398,397 BLK 121 3  B+   A   A    A    A  55,000,000 Đang về
YAMAHA U10Wn  4,486,255 WN(NM) 121 3  A   B+   A    A    A  53,000,000 Đang về
YAMAHA U30A  5,074,327 BLK 131 3  A   A   A    A    A  78,000,000 Đang về
YAMAHA U30BL  4,398,397 BLK 121 3  A   A   A    A    A  62,000,000 Còn hàng
YAMAHA U30BL  4,445,681 BLK 121 3  A   A   A   B+   A  67,000,000 Đã bán
YAMAHA U30BL  4,568,156 BLK 121 3  A   B+   A   A   A  70,000,000 Đang về
YAMAHA U3M  3,619,441 BLK 131 3  B   A   A    A    A  58,000,000 Đang về
YAMAHA UX  2,735,936 BLK 131 3   A    A   A    A    A  62,000,000 Còn hàng
YAMAHA UX  3,178,947 BLK 131 3   A    A   A    A    A  63,000,000 Đã bán
YAMAHA UX1  3,951,622 BLK 121 3   A    A   A    A    A  65,000,000 Đang về
YAMAHA YM5  5,986,896 BLK 121 3   A    A   A    A    A  72,000,000 Đã bán
YAMAHA YUS  3,419,277 BLK 121 3   A    A   A    A    A  68,000,000 Đã bán
YAMAHA YUX  3,329,479 BLK 131 3   A    B+   A    A    A  66,000,000 Đang về
 YAMAHA   YUX   3,592,713  BLK  131 3   A    A   A    A    A  66,000,000 Còn hàng
 YAMAHA   W102BW   4,204,807  WN(P)  131 3   A    B+   A    A    A  68,000,000 Còn hàng
 ADELSTEIN   N/A   150,793  MG(P)  133 3   A    B+   A    A    A  30,000,000 Còn hàng
 APOLLO   A8   76,283  BLK  130 3   A    A   A   A   A  28,000,000 Đã bán
 BERNSTEIN   130B   56,880  MG(P)  130 3  B   A   A   A   A  28,000,000 Còn hàng
 KAWAI   BL31   734,148  BLK  125 3  B   A   A    A    A  33,000,000 Còn hàng
 KRAUS   U127   34,849  BLK  128 3   A    A   A    A    A  28,000,000 Đã bán
 MONSON  150  5,098  BLK  128 2   A    A   A    A    A  24,000,000 Còn hàng
 FOREST   C126   289,473  BLK  128 3   A    A   A    A    A  22,000,000 Đã bán
 TOYO   C126   194,738  BLK  126 3   A    A   A    A    A  33,000,000 Còn hàng
 ROSENTOCK   N/A   1,563,930  BLK  126 3   A    A   A    A    A  28,000,000 Còn hàng
 KINGEL   G803   152,341  MG(P)  121 3   A    B+   A    A    A  24,000,000 Đã bán
 RUBINSTEIN   N/A   174,615  WN(P)  121 3   A    B+   A    A    A  25,000,000 Còn hàng
 BAROCK   DX200   438,102  BLK  121 3   A    B+   A    A    A  26,000,000 Đang về
 ETERNA   N/A   154,189  BLK  121 3   A    B+   A    A    A  24,000,000 Đã bán
 SHURAGEL   SU3   11,085  MG(P)  128 3   A    B+   A    A    A  28,000,000 Còn hàng
 STEINMEYER   TS100   710,353  BLK  122 3   A    A   A    A    A  25,000,000 Còn hàng
 
cua hang pianoanh dan2showroom piano 3
showroom piano
 

HÌNH ẢNH ĐÀN PIANO MỚI VỀ KHO 

 

 

IMG 1037 scaledIMG 1035 scaledIMG 1040 scaledIMG 1283 scaledIMG 1290 2 scaledIMG 1312 6 scaledIMG 1319 scaledIMG 1320 4 scaled

 
 
Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Mới học đàn nên mua đàn piano điện hay piano cơ?
Mới học đàn nên mua đàn piano điện hay piano cơ?
Cách chọn mua đàn piano của ChatGPT cực chuẩn
Cách chọn mua đàn piano của ChatGPT cực chuẩn
Hướng dẫn dứt khoát cho những ai muốn học chơi đàn Piano
Hướng dẫn dứt khoát cho những ai muốn học chơi đàn Piano
Ý nghĩa các ký tự E, F, G, H của đàn piano cơ Yamaha
Ý nghĩa các ký tự E, F, G, H của đàn piano cơ Yamaha
Điều gì tạo nên một cây đàn piano kỹ thuật số chất lượng cao – P2
Điều gì tạo nên một cây đàn piano kỹ thuật số chất lượng cao – P2
10 lời khuyên hàng đầu để cải thiện lịch thực hành đàn Piano của bạn
10 lời khuyên hàng đầu để cải thiện lịch thực hành đàn Piano của bạn
Hướng dẫn cách sử dụng đàn Piano điện và những điều bạn cần chú ý
Hướng dẫn cách sử dụng đàn Piano điện và những điều bạn cần chú ý
Review đàn Piano Casio PX-870: Các kết nối và phụ kiện đi kèm
Review đàn Piano Casio PX-870: Các kết nối và phụ kiện đi kèm
3 lưu ý bạn cần biết khi chọn mua piano đã qua sử dụng
3 lưu ý bạn cần biết khi chọn mua piano đã qua sử dụng
Top 5 cây đàn piano điện được xếp hạng tốt nhất bạn sẽ thực sự thích
Top 5 cây đàn piano điện được xếp hạng tốt nhất bạn sẽ thực sự thích
Review đàn Piano Yamaha CLP-440: Lựa chọn chất lượng và nổi bật
Review đàn Piano Yamaha CLP-440: Lựa chọn chất lượng và nổi bật
Review đàn Piano Casio PX-770: Các tính năng và đặc điểm
Review đàn Piano Casio PX-770: Các tính năng và đặc điểm

Leave a Comment