Thiết bị âm thanh

Piano Mozart hân hạnh cung cấp thiết bị âm thanh, loa đài phục vụ cho sân khấu, phòng chức năng, phòng thu cho các tổ chức, cơ quan, trường học và các gia đình.