Tra năm sản xuất của đàn Yamaha điện tử

Piano Mozart gửi đến quý khách hàng bảng tra cứu năm sản xuất đàn piano điện Yamaha

yamaha clp 4301

CVP and CGP models


    1985: CVP-3, CVP-5, CVP-7
    1987: CVP-10, CVP-6, CVP-8, CVP-10, CVP-100MA, CVP-100PE
    1989: CVP-30, CVP-50, CVP-70
    1991: CVP-55, CVP-65, CVP-35, CVP-45, CVP-75
    1993: CVP-83, CVP-85, CVP-87
    1995: CVP-59, CVP-69, CVP-79
    1997: CVP-92, CVP-94, CVP-96, CVP-98, CVP-555
    1998: CVP-600
    1999: CVP-103, CVP-105, CVP-107, CVP-109
    2000: CVP-700
    2001: CVP-201, CVP-203, CVP-205, CVP-207, CVP-209
    2002: CVP-900
    2003: CVP-202, CVP-204, CVP-206, CVP-208, CVP-210
    2004: CVP-301, CVP-303, CVP-305, CVP-309, CVP-307, CVP-309, CVP-309GP
    2008: CGP-1000
    2008: CVP-401, CVP-403, CVP-405, CVP-407, CVP-409, CVP-409GP
    2009: CVP-501, CVP-503, CVP-505, CVP-509
    2013: CVP-601, CVP-605, CVP-609, CVP-609GP
CLP models
    1983: YP-40 first Clavinova, world's first digital piano[11]
    1985: CLP-20, CLP-30
    1986: CLP-40, CLP-45, CLP-50, CLP-55, CLP-200, CLP-300
    1987: CLP-100, CLP-100MA, CLP-100PE, CLP-500
    1988: CLP-250, CLP-550, CLP-650
    1989: CLP-570, CLP-650W, CLP-670
    1990: CLP-260, CLP-360, CLP-560, CLP-760
    1992: CLP-121, CLP-122, CLP-123, CLP-124
    1994: CLP-152S, CLP-153S, CLP-153SG, CLP-154S, CLP-155, CLP-157
    1996: CLP-311, CLP-411, CLP-511, CLP-611, CLP-811, CLP-911
    1997: CLP-555
    1998: CLP-810, CLP-820, CLP-840, CLP-860, CLP-880
    2000: CLP-920, CLP-930, CLP-950, CLP-955, CLP-970, CLP-970A
    2001: CLP-910, CLP-990
    2002: CLP-110, CLP-120, CLP-130, CLP-150, CLP-170
    2003: CLP-115
    2005: CLP-F01
    2006: CLP-220, CLP-230, CLP-240, CLP-270, CLP-280, CLP-265GP, CLP-295GP
    2008: CLP-320, CLP-330, CLP-340, CLP-370, CLP-380, CLP-S306, CLP-S308
    2011: CLP-430, CLP-440, CLP-465GP, CLP-470, CLP-480, CLP-S406, CLP-S408
    2014: CLP-525, CLP-535, CLP-545, CLP-575, CLP-585

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *